DANH MỤC

Bu lông

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bu lông cấp bền thường

Kích thước từ M4 – M72

Thi công liên kết cấu kiện thông thường

  • Bu lông liên kết hệ thống ống gió, điều hòa trung tâm
  • Bu lông liên kết hệ thống thang máng cáp
  • Bu lông liên kết trong tủ bảng điện

Gồm bu lông đen, bu lông mạ kẽm điện phân, bu lông mạ kẽm nhúng nóng

091.547.8686