DANH MỤC

Bu lông đóng B6T

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bu lông đóng B6T

B6T là loại Bu lông cường độ cao được sản xuất từ vật liệu 40Cr

Thống số kỹ thuật của sản phẩm:

– Ký hiệu: B6T-RS04

– Độ bền kéo: 60-80 kgf/mm2 hoặc 588-784 MPa

– Giới hạn chảy: ≥ 48 kgf/mm2 hoặc 471 MPa

– Độ giãn dài: ≥ 18%

– Độ thắt: ≥ 45%

Hiện nay Công ty chúng tôi sản xuất các loại với kích thước như sau:

TT Size hàng L (mm) Lren (mm) Bước ren p (mm) Khối lượng (Kg)
1 M22x60 60 35 2.5 0.400
2 M22x65 65 35 2.5 0.417
3 M22x70 70 35 2.5 0.434
4 M22x75 75 35 2.5 0.451
5 M22x80 80 35 2.5 0.468
6 M22x85 85 35 2.5 0.485
7 M22x90 90 35 2.5 0.502
8 M22x95 95 35 2.5 0.519
9 M22x100 100 35 2.5 0.536
10 M22x105 105 35 2.5 0.553
11 M22x110 110 35 2.5 0.570
12 M22x115 115 35 2.5 0.587

 

 

 

 

 

 

 

 

091.547.8686