DANH MỤC

Bu lông quả bàng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bu lông quả bàng

Hiện tại Công ty chúng tôi sản xuất và cung cấp loại Bu lông này với kích thước khác nhau.

Cụ thể:

TT Size hàng L (mm) Lren (mm) Bước ren p (mm) Khối lượng (Kg)
1 M30x100 100 70 1.5 0.718
2 M30x110 110 70 1.5 0.774
3 M30x200 200 120 2.5 1.273
4 M30x280 280 120 2.5 1.717
5 M30x360 360 120 4 2.161
6 M30x460 460 150 4 2.716
091.547.8686