DANH MỤC

Bu lông ren mịn

Bu lông dùng trong các chi tiết máy
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bu lông ren mịn

Cấp bền: 8.8, 10.9, 12.9

Kích thước từ M8-M48

Sản phẩm cấp chủ yếu là hàng đen

Bước ren mịn

Diameter (Đường kính)

M3 M4 M5 M6
Coarse (ren thô) 0.5 0.7 0.8

1

Fine (ren mịn)

Diameter (Đường kính) M8 M10 M12

M14

Coarse (ren thô)

1.25 1.5 1.75 2
Fine (ren mịn) 1 1.25 1.25

1.5

Diameter (Đường kính)

M16 M18 M20 M22
Coarse (ren thô) 2 2.5 2.5

2.5

Fine (ren mịn)

1.5 1.5 1.5 1.5
Diameter (Đường kính) M24 M27 M30

M33

Coarse (ren thô)

3 3 3.5 3.5
Fine (ren mịn) 2 2 2

2

Diameter (Đường kính)

M36 M39 M42 M45
Coarse (ren thô) 4 4 4.5

4.5

Fine (ren mịn)

3 3
Diameter (Đường kính) M48 M52 M56

M60

Coarse (ren thô)

5 5 5.5 5.5
Fine (ren mịn)

Diameter (Đường kính)

M64 M68 M72 M76
Coarse (ren thô) 6

Fine (ren mịn)

6 6

6

091.547.8686