DANH MỤC

Bu lông U – Ubolt

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bu lông U – Ubolt

Kích thước từ M6-M24, D21-D430

Vật liệu: thép Carbon, vật liệu chế tạo theo yêu cầu

Gồm hàng mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhúng nóng.

Bu lông U giữ ống trong hệ thống ống dẫn nước

Thống số kỹ thuật:

091.547.8686