DANH MỤC

Ống nối giàn giáo

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Ống nối giàn giáo

Sử dụng để liên kết 2 khung giàn giáo với nhau hoặc liên kết 2 ống thép với nhau.
Bao gồm:
– Đầu nối Ø34 x 180mm: sử dụng nối giàn giáo hoặc ống thép Ø42.
– Đầu nối Ø42 x 180mm: sử dụng để nối ống thép Ø48.

 

091.547.8686