DANH MỤC

Bước ren Bu lông

Lượt xem: 2019 - Ngày: 07/11/2017

Bước ren bu lông

Diameter (Đường kính)

M3 M4 M5 M6
Coarse (ren thô) 0.5 0.7 0.8

1

Fine (ren mịn)

k 2 2.8 3.5

4

s

5.5 7 8 10
e 6.01 7.66 8.79

11.05

b £ 125

14 16 18
125 > b ³ 200

24

b > 200

Diameter (Đường kính) M8 M10 M12

M14

Coarse (ren thô)

1.25 1.5 1.75 2
Fine (ren mịn) 1 1.25 1.25

1.5

k

5.3 6.4 7.5 8.8
s 13 17 19

22

e

14.38 18.9 21.1 24.49
b £ 125 22 26 30

34

125 > b ³ 200

28 32 36 40
b > 200

Diameter (Đường kính)

M16 M18 M20 M22
Coarse (ren thô) 2 2.5 2.5

2.5

Fine (ren mịn)

1.5 1.5 1.5 1.5
k 10 11.5 12.5

14

s

24 27 30 32
e 26.75 30.14 33.53

35.72

b £ 125

38 42 46 50
125 > b ³ 200 44 48 52

56

b > 200

57 61 65 69
Diameter (Đường kính) M24 M27 M30

M33

Coarse (ren thô)

3 3 3.5 3.5
Fine (ren mịn) 2 2 2

2

k

15 17 18.7 21
s 36 41 46

50

e

39.98 45.2 50.85 55.37
b £ 125 54 60 66

72

125 > b ³ 200

60 66 72 78
b > 200 73 79 85

91

Diameter (Đường kính)

M36 M39 M42 M45
Coarse (ren thô) 4 4 4.5

4.5

Fine (ren mịn)

3 3
k 22.5 25 26

28

s

55 60 65 70
e 60.79 69.3 71.3

80.8

b £ 125

78 84 90 96
125 > b ³ 200 84 90 96

102

b > 200

97 103 109 115
Diameter (Đường kính) M48 M52 M56

M60

Coarse (ren thô)

5 5 5.5 5.5
Fine (ren mịn)

k

30 33 35 38
s 75 80 85

90

e

82.6 92.4 98.1 104
b £ 125 102

125 > b ³ 200

108 116 124 132
b > 200 121 129 137

145

Diameter (Đường kính)

M64 M68 M72 M76
Coarse (ren thô) 6

Fine (ren mịn)

6 6 6
k 40 43 45

48

s

95 100 105 110
e 110 115 121

127

b £ 125

125 > b ³ 200 140 148 156

164

b > 200

153 161 169

177

hãy gọi 091.547.8686 

CÁC TIN LIÊN QUAN

091.547.8686